220994

سازمان سنجش، آزمون‌های بین‌المللی زبان را لغو کرد

تصویر سازمان سنجش، آزمون‌های بین‌المللی زبان را لغو کرد
سازمان سنجش آموزش، از لغو برگزاری آزمون های بین‌الملل TOEFL, GRE, IELTS, UKVI, LIFE Skills & TELC و آزمون الکترونیکی زبان انگلیسی پیشرفته تولیمو (TOLIMO) خبر داد.

به گزارش پرسون، اطلاعیه چهارشنبه این سازمان عنوان می کند:‌ به اطلاع متقاضیان ثبت نام کننده در آزمون های بین الملل ( TOEFL, GRE, IELTS, UKVI, Life skills & TELC ) می رساند با توجه به اعمال محدودیت ها در اکثر استان ها، تمامی آزمون های مورد اشاره از روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۹/۱ برابر با ۲۱/Nov/۲۰۲۰، تا روز یکشنبه مورخ ۹۹/۰۹/۳۰ برابر با ۲۰/Dec/۲۰۲۰، لغو گردیده است.

پیرو اطلاعیه ۹۹/۰۸/۲۴ به اطلاع متقاضیان آزمون الکترونیکی زبان انگلیسی پیشرفته تولیمو (TOLIMO) در دوره ۱۵۳ می رساند که این آزمون در تاریخ ۹۹/۰۹/۰۴ برگزار نخواهد شد و تاریخ برگزاری دوره های ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵ و ۱۵۶ متعاقباً تعیین و از طریق درگاه اینترنتی این سازمان اطلاع رسانی خواهد شد.

لغو این آزمون ها مستند به مصوبات چهل و دومین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا با توجه به رشد فزاینده بیماری کرونا در کشور اعمال می شود.

| 220994