208568

رئیس سازمان بسیج حقوقدانان استان کرمانشاه گفت:

ترویج اندیشه‌های حقوقی اسلام برای دفاع از حقوق مسلمانان

رئیس سازمان بسیج حقوقدانان استان کرمانشاه گفت: نیازمند نقش‌آفرینی بهنگام حقوقدانان انقلابی جهت ترویج اندیشه‌های حقوقی اسلام برای دفاع از حقوق مسلمانان است.

کرمانشاه- پرسون؛ رسول بهرامی‌پور رئیس سازمان بسیج حقوقدانان استان کرمانشاه ضمن محکوم کردن عادی‌سازی روابط کشور‌های خلیج فارس با رژیم صهیونسیتی، گفت: یکی از رسالت‌های سازمان بسیج حقوقدانان، دفاع از حقوق مسلمانان و امت اسلامی در عرصه بین‌المللی است.

وی گفت: این امر نیازمند نقش‌آفرینی بهنگام حقوقدانان انقلابی جهت ترویج اندیشه‌های حقوقی اسلام برای دفاع از حقوق مسلمانان است.

بهرامی با بیان اینکه این نشست به نمایندگی خیل عظیم حقوقدانان بسیجی استان برگزار شده است، افزود: اقدام برخی کشور‌های عربی در عادی سازی روابط با رژیم صهیونسیتی به ثبت رساندند، ننگی تاریخی برای آنهاست.

رئیس سازمان بسیج حقوقدانان استان کرمانشاه افزود: به تعبیر رهبر انقلاب این کار، خیانت به اسلام، جهان عرب و آرمان فلسطین است و ما امیدواریم این کشور‌ها از کار خود پشیمان شوند.

بهرامی‌پور با اشاره به این موضع که برخی از این کشور‌ها در حفظ و ماندگاری خود با مشکل مواجه هستند، ولی می‌خواهند رژیم صهیونسیتی را حفظ کنند، گفت: این کشور‌ها قطعا به اهداف خود نخواهند رسید.

آسیه کرمی- استان کرمانشاه

| 208568