صفحه اصلی علم و فناوری

مهمترین اخبار

با ابلاغ مصوبه دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران؛

توسعه محدوده دانشگاه تهران ممنوع شد

دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در نامه ای به شهردار تهران، استاندار و رییس شورای شهر تهران، مصوبه ۲۱ تیر ۱۴۰۰ شورای عالی را در خصوص طرح ساماندهی دانشگاه تهران ابلاغ کرد.