صفحه اصلی سیاست

مهمترین اخبار

آخرین اخبار

تحرکات جدید آقای رییس جمهور در واپسین روزهای اتمام عمر تدبیر و امید؛

آشنا بازی در دولت!!

وزیر امورخارجه کشورمان در 29 نیرماه به مناسبت سالگرد تصویب قطعنامه ٢٢٣١ شورای امنیت سازمان ملل متحد نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل نوشت و جمع بندی از مجموع بدعهدی‌های طرف‌های غربی را به عنوان سند در دبیرخانه ملل متحد ثبت کرد.

تحرکات جدید آقای رییس جمهور در واپسین روزهای اتمام عمر تدبیر و امید؛

آشنا بازی در دولت!!

خطیب زاده در توصیه به دولت های آذربایجان و ارمنستان:

خویشتنداری کنید

خطیب زاده در توصیه به دولت های آذربایجان و ارمنستان:

خویشتنداری کنید