مهمترین اخبار

یادداشت/ ماری جوانا بر اساس آمار ستاد مبارزه با مخدر کشور، بعد از حشیش دومین ماده مخدر شایع با فراوانی 4.4 درصد در ایران است که مصرف کنندگان آن بیشتر جوانان هستند. که متاسفانه 51.9 درصد مصرف کنندگان این ماده مخدر خطرناک در گروه سنی 15 تا 29 سال قرار دارند.

شیوع ویروس کرونا اقتصاد کشور را به‌شدت درگیر خودکرده است. به‌طوری‌که درهمین دوران ،بسیاری از مشاغل به حالت نیمه تعطیل درآمده اند و البته کسب‌وکارهای خرد ،بیشتر، تحت‌فشار این ویروس قرارگرفته‌اند.

یادداشت/ ماری جوانا بر اساس آمار ستاد مبارزه با مخدر کشور، بعد از حشیش دومین ماده مخدر شایع با فراوانی 4.4 درصد در ایران است که مصرف کنندگان آن بیشتر جوانان هستند. که متاسفانه 51.9 درصد مصرف کنندگان این ماده مخدر خطرناک در گروه سنی 15 تا 29 سال قرار دارند.

پرونده ویژه پرسون؛ معضلات آموزش آنلاین در استان های ایران/9

بعضی از آموزگاران حتی بلد نیستند از گزینه های شاد استفاده کنند

آزمون و خطای برنامه شاد در دوران کرونا اتفاق افتاد. اما بعد از گذشت ماه ها استفاده از این برنامه، اتفاق چشمگیری در ارتقا کیفی این برنامه اتفاق نیفتاده است.

مدیرکل هواشناسی البرز گفت: در بعضی ساعات رگبار پراکنده و رعد و برق و در ارتفاعات رگبار ساعتی برف پیش‌بینی می‌شود.

پرونده ویژه پرسون؛ معضلات آموزش آنلاین در استان های ایران/9

بعضی از آموزگاران حتی بلد نیستند از گزینه های شاد استفاده کنند

آزمون و خطای برنامه شاد در دوران کرونا اتفاق افتاد. اما بعد از گذشت ماه ها استفاده از این برنامه، اتفاق چشمگیری در ارتقا کیفی این برنامه اتفاق نیفتاده است.

یادداشت/ ماری جوانا بر اساس آمار ستاد مبارزه با مخدر کشور، بعد از حشیش دومین ماده مخدر شایع با فراوانی 4.4 درصد در ایران است که مصرف کنندگان آن بیشتر جوانان هستند. که متاسفانه 51.9 درصد مصرف کنندگان این ماده مخدر خطرناک در گروه سنی 15 تا 29 سال قرار دارند.