مهمترین اخبار

دانشمندان می‌گویند زیاده روی در مصرف شیر می‌تواند سلامت بدن را به مخاطره بیندازد. در ادامه با عوارض زیاده روی در مصرف شیر آشنا می‌شوید.

یادداشت/ شهروند و شهرنشین شدن نیازمند مجموعه ای از الزامات و دستورالعمل ها و همچنین قوانینی است که حقوق و زندگی مسالمت آمیز همراه با ایجاد فرصت هایی برابر مانند حق دسترسی به تحصیل رایگان، حق دسترسی به بهداشت، رفاه، عدالت اجتماعی و فرصت های برابر اقتصادی و مجموعه قوانینی که ضمانت اجرای این حقوق باشد و منافع همه افراد شهر را تامین کند است.

یک روانشناس و فعال اجتماعی درباره آسیب‌های بزرگ انتشار «فیلم اشتباهات دانش‌آموزان در فضای مجازی» هشدار داد و گفت: اگر منتشرکنندگان بدانند چه بلایی بر سر روان دانش‌آموزان خواهند آورد، هرگز دست به این جنایت نمی‌زنند.

یک دکترای روانشناسی در گفت وگو با پرسون مطرح کرد:

کاهش 40 درصدی ازدواج و افزایش 39 درصدی طلاق در کشور/ افزایش طلاق های صوری

یک روانشناس و فعال اجتماعی گفت: طبق آخرین آمار منتشره از منابع رسمی در ایران، میزان ازدواج 40 درصد کاهش و میزان طلاق 39 درصد افزایش داشته است که سهم استان ‌های مرفه از این آمار قابل توجه می باشد.