کمیسیون اصل 90

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس ایراداتی را نسبت به مصوبه کمیسیون اقتصادی در طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور مطرح کرد و گفت: قانون باید همه جانبه و با در نظر گرفتن شرایط حال و آینده بوده و قانون‌گذار نیز باید حکمت داشته باشد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس از راه‌اندازی سامانه‌ای برای استعلام اطلاعات سوابق خودروها پیش از خریداری خبر داد و گفت که این اطلاعات توسط دو دستگاه در دو پلتفرم قابل بهره‌برداری است.
خضریان با اشاره به گزارش رئیس گمرک، گفت: طبق گزارش ارائه شده طرح گمرک دیجیتال به صورت آزمایشی در گمرک غرب تهران راه اندازی شده است و برای تقویت مبارزه با قاچاق، گمرک با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری تفاهم نامه‌ای را منعقد کرده است.
آقای وزیر توضیح می‌دهند که پس از تقلب و پیش از رسیدگی نهایی، تقلب‌کنندگان در دانشگاه ثبت‌نام می‌کنند و پس از روشن شدن اینکه چه کسانی تقلب کرده‌اند، مجلس استفساریه‌ای را می‌دهد که قانون مربوط به تقلب شامل حال داوطلبان می‌شود و نه دانشجویان و چون داوطلبان متقلب در این فاصله ثبت‌نام کرده‌اند، این قانون شامل حال آنان نمی‌شود!
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: برای کمیسیون محرز شد که توافق انجام شده بین سازمان انرژی اتمی و آژانس بین المللی انرژی اتمی خلاف قانون و تاکیدات رهبری معظم انقلاب مبنی بر عدم تخطی از قانون اقدام راهبردی است.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: برای کمیسیون محرز شد که توافق انجام شده بین سازمان انرژی اتمی و آژانس بین المللی انرژی اتمی خلاف قانون و تاکیدات رهبری معظم انقلاب مبنی بر عدم تخطی از قانون اقدام راهبردی است.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از ورود مجلس به ماجرای انتخابات هیات رئیسه اتاق بازرگانی خبر داد و گفت: چون حقوق عمومی در اتاق بازرگانی مطرح است ۱۰ نفر از نمایندگان تقاضای اعمال ماده ۲۳۴ کردند.
خضریان در تشریح جلسه کمیسیون اصل ۹۰:

مخبر قول پیگیری انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها را داد

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: بحث انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها یکی از موضوعاتی بود که در جلسه امروز با مخبر به آن اشاره شد که معاون اول رئیس جمهور قول پیگیری موضوع را داد.
رییس پیشین سازمان انرژی اتمی گفت: همه موارد ذکر شده در قانون راهبردی لغو تحریم‌های‌ مجلس در هماهنگی با مراجع ذی‌ربط و در چارچوب توصیه‌ها و مصوبات آن مراجع عمل شده است.
کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گزارش خود تاکید کرد که استنکاف رئیس‌ سابق سازمان انرژی ‌اتمی و همچنین رئیس‌ جمهور سابق از انجام وظایف مصرح در قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» برای کمیسیون اصل نود محرز شده است و موضوع برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال می‌شود.