کارت هوشمند ملی

۶۰ لیتر سهمیه بنزین اسفند ماه خودروهای شخصی بدون هیچ‌گونه تغییری ساعت صفر بامداد یکشنبه (یکم اسفندماه) در کارت‌های هوشمند سوخت شخصی شارژ می‌شود.
سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: بیش از 10 میلیون نفر متقاضی دریافت کارت هوشمند ملی در نوبت دریافت این کارت هستند و حدود چهار میلیون نفر از بیش از 65 میلیون نفر ایرانی واجد شرایط دریافت این کارت هنوز برای ثبت نام و گرفتن آن اقدام نکرده‌اند.
سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: اکنون افرادی که برای دریافت کارت هوشمند ملی ثبت نام کرده‌اند، به شرط آنکه بدنه کارت توسط چاپخانه تامین شود حدود ۵ تا ۶ ماه طول می‌کشد تا کارت برای آنها صادر شود.
وزیر کشور از رئیس سازمان ثبت احوال خواست در مورد تعیین تکلیف افراد فاقد شناسنامه و اتباع غیر ایرانی، این موضوع تا حصول نتیجه پیگیری شود.
مدیرکل ثبت احوال استان زنجان با بیان اینکه هنوز ۶۴ هزار نفر در استان نسبت به درخواست کارت هوشمندملی خود هیچ اقدامی نکرده‌اند گفت: این افراد کمتر از هشت درصد جمعیت واجدین شرایط را شامل می‌شود.