کابینت آشپزخانه

یکی از دلایل اصلی تغییر رنگ کابینت هایگلاس تابش مستقیم نور است. تابش نور مستقیم بر کابینت‌های سفید، سبب زرد شدن و کابینت‌ها رنگی، سبب رنگ پریدگی آن‌ها خواهد شد؛ بنابراین برای جلوگیری از تابش مستقیم نور کافیست در محیط آشپزخانه خود از پرده‌ها نازک استفاده نمایید تا هم از نور برای روشنایی محیط استفاده کنید و هم از زرد شدن و تغییر رنگ کابینت‌های گلاس رنگی خود جلوگیری کنید.