وزارت خارجه ایران

معاون وزیر امور خارجه در دیدار با مشهد اعلام کرد که  از توسعه دیپلماسی شهری شهرداری مشهد با شهرهای کشورهای همسایه به ویژه آسیای میانه حمایت می‌کنیم و یکی از اولویت‌های دولت سیاست همسایگی است.
سخنگوی وزارت امور خارجه ادعاهای تعجب برانگیز جدید الهام علی اف رییس جمهور آذربایجان علیه جمهوری اسلامی ایران در نشست سران کشورهای مشترک‌المنافع را قویا تکذیب کرد و آن را ساختگی دانست.