ورزشی

با وجود اختلاف نظر درباره حضور یا عدم حضور حبیب کاشانی در تیم امید، فدراسیون فوتبال فهرستی از مربیان را برای هدایت این تیم تهیه کرده است.