مهدی تاج

بعد از انتخاب مهدی تاج به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال موج انتقادات صدا و سیما از او شدت گرفت هر چند که تاج در نامه ای به رئیس سازمان صدا و سیما خواستار پایان به انتقادها شد اما این نامه هم تاثیری در روند ایجاد نکرد.
مسئول سابق کمیته حقوقی فدراسیون فوتبال درباره منتقدان تأیید صلاحیت تاج گفت: در کشور ما کسی که ۲ دوره رئیس جمهور بوده است، رد صلاحیت می‌شود، مگر مراجع قضایی تعارف دارند که اعلام نمی‌کنند که مهدی تاج صلاحیت ندارد.