مسابقات کشتی آزاد

اتحادیه جهانی کشتی ۶ مبارزه را در مسابقات جهانی ۲۰۲۳ بلگراد از باقی رقابت‌ها جدا کرده و آن را تماشایی می‌داند؛ البته که یکی از این ۶ مبارزه جذاب از نگاه UWW هرگز در بلگراد اتفاق نخواهد افتاد!