مسابقات آسیایی

کسب اولین مدال تاریخ راگبی زنان ایران در مسابقات آسیایی

تیم راگبی زنان ایران تاریخ ساز شدند

تیم ملی راگبی هفت نفره زنان ایران برای اولین بار در تاریخ به مدال برنز مسابقات آسیایی رسید.