قانون انتخابات

رییس سازمان ثبت احوال با اشاره به قانون جدید انتخابات، گفت: شناسنامه رأی‌دهندگان ممهور به مهر انتخابات نمی‌شود اما سابقه رأی‌ فرد رأی‌دهنده در پایگاه اطلاعات هویتی سازمان ثبت احوال ثبت می‌شود همچنین برای رفاه حال مردم همه ادارات ثبت احوال در کشور در روز انتخابات (۱۱ اسفند) فعال است.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: قانون انتخابات سابق مربوط به چند دهه قبل بود و با نارسایی‌ در حوزه‌های مختلف همراه بود که در راستای دفاع از حقوق مردم و داوطلبان به‌روزرسانی شده است.
انتخابات مجلس در اسفند امسال از چند نظر متفاوت از گذشته است. شکست فرآیند خالص‌سازی و یکدستی در مجلس کنونی و دولت و نیز وضعیت مشارکت در انتخابات قبلی و 1400 نشان داد که باید تحولی جدی در سیاست رسمی انتخاباتی صورت گیرد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: اصلاح قانون انتخابات دیر و به صورت حداقلی انجام شد؛ انتظار ما این بود که قانون جامعی درباره انتخابات به تصویب برسد. قانون موجود بخشی از اشکالات را برطرف می‌کند.
دبیر ستاد انتخابات کشور گفت: به دلیل آنکه تا ۱۶ مرداد ماه و فرصت پیش‌ثبت نام زمان زیادی باقی نمانده باید اطلاع‌رسانی شود تا داوطلبان به صورت الکترونیکی فرآیند ثبت‌نام را انجام دهند.
مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس یازدهم نکته‌ای فرمودند که تکلیف و مسئولیت را بر مجلسی که مدال انقلابی گرفته است، سنگین نموده و چنانچه در این مورد قصور یا تقصیری صورت پذیرد، نقطه‌ضعفی در کارنامه مجلس شورای اسلامی پدید می‌آید.
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: هیچ مجلسی نتوانسته قانون جامع انتخابات را تنظیم کند و قانون دهه ۶۰ پاسخگوی نیازهای انتخاباتی ما در سال ۱۴۰۲ نیست.