دین

این عده از روحانیون به جای آنکه سپر دین شوند دین را سپر خود قرار داده‌اند؛ درنتیجه، شواهد و قرائن فراوان در افول شدید دین و جایگاه روحانیت وجود دارد که در زندگی روزمره یا پژوهش‌ها دیده می‌شود. در هر حال از ما گفتن بود، بهتر است جلوی این حراج را بگیرید. خود دانید.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدعلی میرزایی استاد جامعه المصطفی(ص) در نشست دوم از سلسله نشست‌های«جامعه جهانی شیعیان؛ چالش‌ها و راهکارها»، با ذکر نمونه هایی از تجربیات ناموفق در تبلیغ شیعه در جهان در سالهای گذشته، به بیان راهکارهای خوبی در این زمینه پرداخته است:
باید به این نکته مهم توجه کنند که روحانیت و دین یک نهاد اجتماعی مهم بوده و کارکرد خود را داشته است و همچنان هم به‌رغم تضعیف شدید، نهاد مهمی است و هنوز احتمال بازسازی آن در قالب یک نهاد اجتماعی که مستقل از قدرت باشد وجود دارد.
بانوی مسلمان شده مکزیکی:

اینوخوساکلین حجاب را یک انتخاب دانست

بانوی مسلمان شده مکزیکی ساکن ایران، با اشاره به زنده نگه داشتن زیبایی های دین اسلام و مذهب تشیع، افزود: باید فرهنگ ایرانی را حفظ کنید زیرا رسانه‌های بیگانه تلاش دارند فرهنگ ایران را به سمت بی حجابی و برهنگی ببرند.
نقش بیشتری دارند. مشکل آنجاست که دینداری و تدین به آموزش تقلیل داده شده است. گویی اگر کسی از گزاره‌های دینی اطلاع یابد، دیندار و متدین می‌شود. پس هرچه نمره بالاتری گرفت دیندارتر است یا اگر آیات را حفظ کند، دیندار است. در حالی که آموزش و اطلاع از مفاهیم دین فرع بر مساله دینداری است.