خواب راحت

به رهبری محقق ایرانی دانشگاه هاروارد مشخص شد؛

بهترین دما برای داشتن یک خواب خوب

مطالعه‌ای جدید بهترین دما برای داشتن یک خواب خوب در شب را نشان داده است.
برای نگهداری از موها در شب و موقع خواب راهکارهای مناسب و آسانی وجود دارد که با رعایت آنها می‌توانید از آسیبی که به موهایتان می‌رسد جلوگیری کنید.