خطرات فضای مجازی

سخنگوی وزارت امور خارجه:

قطعنامه شورای امنیت درباره یمن

سخنگوی وزارت خارجه گفت: قطعنامه شورای امنیت درباره یمن تبعات منفی در مسیر صلح دارد.
رونق بازار جاعلان در فضای مجازی؛

فقط اراده کن؛ چه پستی بهت میاد؟!

مطمعنا پای میلیون ها پول در میان است و گذشتن از این مبالغ؛ کار آسانی نیست اما آساتر از آن، جعل سند و مدرک است. جعل هایی با موضوعات مختلف، از تحصیل در مدارج بالاتر تا مهاجرت، کار در کارخانجات و حتی ادارات دولتی و... آنقدر بهانه وجود دارد تا برای جاعلان، وقتی برای سر خاراندن نماند و چه جایی بهتر از فضای مجازی که حسابی رونقی به کسب و کارشان داده است.