آیت الله نوری همدانی

آیت‌الله نوری‌همدانی گفت: روحانیت همواره کنار مردم است و جدایی حوزه از سیاست و اجتماع دسیسه دشمنان انقلاب است