خوزستان

با نزدیک شده به پایان سال زراعی که با خشکسالی همراه بود، مدیرکل هواشناسی استان از پیشبینی تاخیر در آغاز بارندگیها خبر میدهد که می‌تواند نشانه ای از ادامه خشک سالی در استان باشد. ‌
در حالیکه انتظار می رود نظام بانکی استان به تعهّدات قانونی خود در قبال فعالیتهای اقتصادی و پیشرفت استان پای بند باشد و نقش خود را در رفع مشکلات مالی واحدهای تولیدی بخوبی ایفا کند، امّا بنظر می‌رسد که کاستی فراوانی در این راستا وجود دارد که حاصل آن توقف فعالیت بسیاری از بنگاهها و رکود حاکم بر فعالیتهای اقتصادی استان است.
معاون میراث ‌فرهنگی خوزستان گفت: درپی انهدام یک باند حفار غیرمجاز در شهرستان رامهرمز، ۴۹۵ عدد شیء تاریخی از این باند کشف ‌و ضبط شد و ۲ زن نیز دستگیر شدند.
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: برای آزادی مددجویان و کاهش جمعیت زندانیان باید با راهکارهای علمی و مناسب و همچنین پیگیری‌های قانونی، تلاش مضاعفی صورت بپذیرد.