• نام عکاس: احمدرضا مداح
  • شماره گزارش: 484446
  • دوشنبه 18 اردیبهشت 1402
  • 153

روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر

هر ساله هجدهم اردیبهشت، روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر گرامی داشته می شود به این امید که با رعایت اصول هفتگانه تعریف شده توسط کشورهای مختلف به صلح و آرامش در جهان کمکی شده باشد.نام جمعیت هلال احمرمی تواند برای افراد مختلف جامعه تداعی کننده خدمات عام المنفعه و بشردوستانه باشد،عده ای آن را سازمانی پیشرو و پاسخگو درارائه خدمات امداد و نجات درحوادث و سوانح،بعضی ها آن را تامین کننده داروهای خاص و داروخانه های ویژه، گروهی ارائه دهنده خدمات توانبخشی و عده ای دیگر آنرا سازمانی حمایتی می شناسند

*جهت دیدن تصاویر در سایز بزرگ روی آن ها کلیک کنید.

| 484446