• نام عکاس: عرفان کوچاری
  • شماره گزارش: 401575
  • چهارشنبه 25 خرداد 1401
  • 152

داستان سپیدار

در شهر میاندوآب بسیاری از باغبانان با کاشت سپیدار به خاک , آب و هوا و زیبایی محیط زیست کمک میکنند و پس از چند سالی آنها را قطع و از چوب آن در راستای اهداف تجاری خود استفاده میکنند. استفاده هدفمند از محیط زیست میتواند از ضربه زدن به آن و قطع بی رویه درختان جنگل که تبدیل به رویه ای عادی شده است جلوگیری کند.

*جهت دیدن تصاویر در سایز بزرگ روی آن ها کلیک کنید.

| 401575