• نام عکاس: نگین طبری
  • شماره گزارش: 396064
  • شنبه 17 اردیبهشت 1401
  • 334

کاشت برنج با رنج!

برای کاشت برنج؛ ابتدا باید دانه مخصوص آن را در محوطه کوچک و تاریکی رشد داد تا جوانه بزند و بعد از آن در زمین های پر آبی کاشت یا (نشاء) کرد.آب مورد نیاز زمین های شالیزاری از آب چاه یا آب بندان ها تامین می شود.

*جهت دیدن تصاویر در سایز بزرگ روی آن ها کلیک کنید.

| 396064