• نام عکاس: عزیز بابانژاد
  • شماره گزارش: 303577
  • دوشنبه 17 خرداد 1400
  • 69

آبشار وارک لرستان

آبشار وارک در غرب گردنه نوژیان قرار دارد و فاصله آن تا شهر خرم‌آباد حدود ۶۰ کیلومتر است. مسیر این آبشار از فاصله دوازده کیلومتر مانده به آبشار نوژیان از طرف خرم‌آباد از مسیر آبشار نوژیان جدا می‌شود.سرچشمه آبشار یک صخره سنگی است و پس از طی حدود ۱۵ متر از صخره دوم فرو می‌ریزد و آبشار دوم را به وجود می‌آورد.آبشار وارک از جاذبه های زیبای گردشگری لرستان است.

*جهت دیدن تصاویر در سایز بزرگ روی آن ها کلیک کنید.

| 303577