• نام عکاس: آدینه بازرگانی
  • شماره گزارش: 282026
  • سه شنبه 24 فروردین 1400
  • 172

گزارشی از میدان شهرداری و بازار روز رشت در دوران کرونا، فروردین ۱۴۰۰

وضعیت مردم در شهر رشت در دوران قرنطینه کرونایی، میدان شهرداری و بازار رشت

*جهت دیدن تصاویر در سایز بزرگ روی آن ها کلیک کنید.

| 282026