• شماره گزارش: 280154
  • یکشنبه 15 فروردین 1400
  • 23

مزارع دانه های روغنی کلزا - مازندران

طی سال های اخیر در استان مازندران به کشت کلزا توجه ویژه ای می‌شود. ویژگی‌های خاص گیاه کلزا و سازگاری آن با شرایط آب‌وهوایی اکثر نقاط کشور باعث شده‌است که توسعۀ کشت این گیاه به‌عنوان نقطۀ امیدی جهت تأمین روغن خام مورد نیاز کشور و رهایی از واردات به شمار ‌رود. این گیاه پس گل دادن مناظر زیبایی را در این استان بوجود می آورد.

*جهت دیدن تصاویر در سایز بزرگ روی آن ها کلیک کنید.

| 280154