• نام عکاس: خدیجه نادری
  • شماره گزارش: 234396
  • سه شنبه 5 اسفند 1399
  • 26

حال ناخوش «مسجد شعیا »

*جهت دیدن تصاویر در سایز بزرگ روی آن ها کلیک کنید.

مسجد شعیا و امامزاده اسماعیل که در محله قدیمی خیابان هاتف اصفهان واقع شده است این روزها حال ناخوشی دارد و این بنای تاریخی رو به تخریب است.بسیاری از کتیبه‌ها و دیوارهای این بنا آسیب دیده‌اند و محافظت درستی از آن صورت نمی‌گیرد. سقف گذر این بنای تاریخی نیز در حال فروریختن است که مدتی است که صرفاً با چند ستون چوبی و کمی گچ نگهداری شده است.با وجود پیگیری‌های مکرر هنوز میراث فرهنگی و اوقاف برنامه مشخصی برای مراقبت، مرمت و بازسازی این اثر تاریخی ندارند. این بنای مذهبی متعلق به دوران سلجوقی و صفوی است که اولین مسجد اصفهان در دل امامزاده است و به ثبت ملی نیز رسیده است.

| 234396