مجالس عزاداری یا تسویه حساب سیاسی ؟!

مجالس عزاداری تبدیل به مکانی برای تسویه حساب سیاسی شده است.
تصویر مجالس عزاداری یا تسویه حساب سیاسی ؟!

به گزارش سایت خبری پرسون، برای کسانی که در مجالس تعزیت حضرت سیدالشهدا علیه‌السلام، ادبیات آیینیِ سنتی هنوز از منزلت و اعتبار و بلکه افتخار برخوردار است، در این سالیان اخیر نوعی تنگنا و مضیقه رخ می‌کند. جایگزینی ادبیاتی دیگر که امتزاجی از عزاداری و سیاست‌زدگی است، شاید امروزه ضرورت زمانه تلقی گردد و متمایلان این سبک عزاداری هم دلایل خود را داشته باشند. نمایان‌ترین وجه این عزاداری‌ها در دو وجهِ پدیدارشناسانه خودنمایی می‌کنند:

یکم: فرم عزاداری‌ها

دوم: محتوای عزاداری‌ها

رهروان این سبک عزاداری البته توجیهاتی دارند؛ از جمله آن که: ما باید از ذخایر سنتی و آیینی و مناسک اسلامی و به خصوص شیعی، نقشه‌راهی برای امروز و آینده‌ خود بسازیم و در رسوب زمان وا نمانیم.

منبع: اطلاعات

706381