تصاویر جدید از خوش و بش پزشکیان و جنتی

مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور منتخب در جلسه امروز شورای نگهبان حضور یافت.
تصویر تصاویر جدید از خوش و بش پزشکیان و جنتی

به گزارش سایت خبری پرسون، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور منتخب در جلسه امروز شورای نگهبان حضور یافت.

منبع: سرانه

706357