فیلم/لحظه ورود طارمی به دفتر باشگاه اینتر

مهدی طارمی همراه با فدریکو پاستورلو وارد دفتر باشگاه اینتر شد.

منبع: خبرورزشی

706268