خبر قهر منصوری از دولت بعد از شکست جلیلی صحت دارد؟ / واکنش معاون رئیس جمهور

معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: از فردای روز انتخابات در نهاد ریاست جمهوری و معاونت اجرایی بودم و تا زمانی که مسئولیت بر عهده ما باشد، کار را ادامه می دهم.
تصویر خبر قهر منصوری از دولت بعد از شکست جلیلی صحت دارد؟ / واکنش معاون رئیس جمهور

به گزارش سایت خبری پرسون، محسن منصوری در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره زمان بازگشت خود به نهاد ریاست جمهوری، گفت: از فردای روز انتخابات در نهاد ریاست جمهوری و معاونت اجرایی بودم و تا زمانی که مسئولیت بر عهده ما باشد، کار را ادامه می دهم. مطلبی که در فضای مجازی مطرح شده بود، صحت نداشت.

وی ادامه داد: دوستان ما هم اطلاعیه دادند که از فردای انتخابات در محل کار حاضر بودم.

منبع: ایسنا

706250