هوای اصفهان در وضعیت ناسالم قرار دارد

هوا در هشت ایستگاه اصفهان در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.
تصویر هوای اصفهان  در وضعیت  ناسالم قرار دارد

به گزارش سایت خبری پرسون، از اصفهان؛ بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر امروز صبح در ایستگاه‌های احمدآباد با ۱۳۶، انقلاب ۱۰۵، خرازی ۱۰۶، دانشگاه صنعتی ۱۰۹، رودکی ۱۱۴، زینبیه ۱۰۷، سگزی با ۱۳۵ و قهجاورستان با ۱۱۴ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است. امروز وضعیت هوا در در ایستگاه‌های ۲۵ آباد با ۸۵، پارک زمزم و میرزا طاهر با ۷۲، پروین ۶۳، رهنان ۹۶، سپاهان شهر ۸۰، فرشادی ۷۹، فیض ۹۲، کاوه ۸۰، کردآباد ۹۱ و ولدان با ۸۳ AQI در وضغیت قابل قبول ثبت شده است. میانگین هوای اصفهان امروز با ۹۲ AQI در وضعیت قابل قبول ثبت شده است. شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

منبع: هواشناسی

706233