توصیه به پزشکیان درباره چینش کابینه چهاردهم

عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام گفت: در چینش کابینه فرض بر این باشد که باید نگاه جهانی داشت، به نظر بنده رویکرد درستی نیست. دولت منتخب باید از ظرفیت‌های منطقه‌ای کشور استفاده کند و با بها دادن به کشورهای همسایه، دوست و همسو در جهت بالفعل کردن ظرفیت‌های داخلی کشور اقدام کند.
تصویر توصیه به پزشکیان درباره چینش کابینه چهاردهم

به گزارش سایت خبری پرسون، غلامرضا مصباحی‌مقدم رئیس کمیسیون امور زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: کابینه‌ای می‌تواند موفق باشد که عناصر حاضر در آن از شایستگی‌های بالا در حوزه تصدی‌گری برخوردار باشند؛ بنابراین شایسته‌گزینی کابینه کمک می‌کند تا امور بهتر سامان یابد.

او ادامه داد: نکته دوم این است که همه اعضای کابینه خصوصا تیم اقتصادی کابینه باید با یکدیگر هماهنگ باشند. در تیم اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس بانک مرکزی تاثیر زیادی در جهت‌گیری‌ها و تصمیمات دارند. آنان باید از خط مشی اقتصادی دولت و نظام تبعیت کنند و به شدت از خنثی کردن یا تخریب توان یکدیگر اجتناب کنند.

وی ادامه داد: کابینه کارآمد باید با قانون اساسی و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری هماهنگ باشد و در چارچوب آنها عمل کند، در این صورت می‌توان پیش‌بینی کرد سرعت حرکت قطار پیشرفت بالا باشد.

مصباحی‌مقدم فعال کردن ظرفیت‌های خارجی کشور با نگاه به ظرفیت‌های داخلی را مورد اشاره قرار داد و افزود: اینکه در چینش کابینه فرض بر این باشد که باید نگاه جهانی داشت، به نظر بنده رویکرد درستی نیست. دولت منتخب باید از ظرفیت‌های منطقه‌ای کشور استفاده کند و با بها دادن به کشورهای همسایه، دوست و همسو در جهت بالفعل کردن ظرفیت‌های داخلی کشور اقدام کند و البته باید نیم‌نگاهی به مناسبات جهانی هم داشته باشد، اما این نگاه نباید بر رویکرد دولت غلبه کند و موجب غفلت از ظرفیت‌های داخلی شود.

عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام ادامه داد: حدود یک دهه چنین نگاه نادرستی بر کشور حاکم بود. صاحبان این نگاه با نگاه به ظرفیت‌های بین‌المللی و جهانی قصد سامان دادن به امور کشور را داشتند، اما از ظرفیت‌های داخلی غفلت کردند و نتیجه این شد که اقتصاد کشور علاوه بر توقف، عقب‌گرد کرد و شکاف بین غنا و فقر بیشتر شد.

وی «نگاه ملی» کابینه دولت منتخب را بسیار مهم دانست و گفت: اعضای کابینه دولت منتخب باید نگاه ملی داشته باشند و از زاویه مصالح ملی به حل مشکلات کشور نگاه کنند در این صورت ارتباطات جهانی از زاویه مصالح ملی کاملا توجیه‌پذیر است.

منبع: ایسنا

706212