جزئیات جدید از پرونده شکایت بیرانوند

پرونده شکایت بیرانوند و حجت کریمی به صلح و سازش ختم شد.
تصویر جزئیات جدید از پرونده شکایت بیرانوند

به گزارش سایت خبری پرسون، علیرضا بیرانوند و حجت کریمی که برای پیگیری شکایت شان از یکدیگر به دادسرای ناحیه 35 فرهنگ و رسانه مراجعه کرده بودند، به پیشنهاد بازپرس پرونده سازش کردند تا دیگر نیازی به ارسال پرونده های شکایت شان به دادگاه نباشد.

علیرضا بیرانوند و حجت کریمی پس از خروج از دادسرای فرهنگ و رسانه با تایید خبر صلح و سازش شان به خبرورزشی گفتند به احترام این روزهای عزیز از پیگیری شکایت صرف نظر کردند.

علیرضا بیرانوند گفت:

به هرحال حجت کریمی از بنده بزرگتر است و احترام به بزرگتر را واجب می دانم. صلاح در این بود که پرونده در همین مرحله بسته شود.

همچنین حجت کریمی نیز تاکید کرد:

خدا را شکر ماجرا به سمت صلح و سازش رفت و ختم به خیر شد.

علیرضا بیرانوند همچنین از پاسخ به پرسش هایی درباره قراردادش با تراکتور خودداری کرد و گفت:

یک مقدار دیگر صبر کنید همه چیز روشن می شود.

منبع: خبرورزشی

706132