فیلم/ مفسدان در فوتبال باید به اشد مجازات تنبیه شوند

خداداد عزیزی معتقد است که مفسدان در فوتبال باید به اشد مجازات تنبیه شوند.

منبع: خبرورزشی

706127