محسن افشانی، احمدی‌نژاد را به توپ بست!

محسن افشانی به عکس احمدی‌نژاد با زنان بدون حجاب واکنش تندی نشان داد.

تصویر محسن افشانی، احمدی‌نژاد را به توپ بست!

به گزارش سایت خبری پرسون، محسن افشانی نوشت:

وقتی رییس جمهور اسبق یک کشور اسلامی اجازه میدن خانمهایی با چنین حجاب عکس بگیرن و در سطح گسترده در فضای مجازی وایرال بشه معنی جز لیبرالیست بودن و پوپولیست بودنش ندارد. آقای احمدی نژاد ما تندرو نیستیم ولی آیا در قابوس شما میگنجد چنین عکسی با چنین خانمهایی با این وضع پوشش و بدون حجاب!

منبع: برترین‌ها

706087