سد زاینده‌رود چند درصد ذخیره آب دارد؟

سد زاینده‌رود ۴۶۵ میلیون متر مکعب آب ذخیره دارد که ۳۸ درصد از حجم کل سد را تشکیل می‌دهد
تصویر سد زاینده‌رود چند درصد ذخیره آب دارد؟

به گزارش سایت خبری پرسون، از اصفهان؛ دفتر مطالعات پایه منابع آب آخرین گزارش هفتگی خود را منتشر کرد که حجم سد زاینده‌رود نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

براین اساس سد زاینده‌رود ۴۶۵ میلیون متر مکعب آب ذخیره دارد که ۳۸ درصد از حجم کل سد را تشکیل می‌دهد، همچنین میزان پرشدگی این سد نسبت به سال گذشته ۲۴ درصد کاهش داشته است.

همچنین استان اصفهان از ابتدای سال آبی تاکنون ۱۷۰ میلی‌متر بوده است که نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد رشد داشته و نسبت به درازمدت ۵۵ ساله ۱۱ درصد رشد نشان می‌دهد.

منبع: فارس

706038