۱۰ نکته مهم برای انتخاب رشته پایه دهم

با توجه به تغییرات کنکور در سال‌های اخیر، اهمیت انتخاب رشته سال تحصیلی در دوره متوسطه دوم بیشتر شده است. مطابق با قوانین جدید، برای شرکت در کنکور سال ۱۴۰۴ باید نوع دیپلم دانش‌آموز با زیرگروه آزمایشی کنکور، مشابهت داشته باشد. در ادامه به جزئیات این فرایند می‌پردازیم.
تصویر ۱۰ نکته مهم برای انتخاب رشته پایه دهم

به گزارش سایت خبری پرسون، انتخاب رشته تحصیلی دانش‌آموزان از امروز ۱۸ تیر آغاز شده است. با توجه به تغییرات کنکور در سال‌های اخیر، اهمیت انتخاب رشته سال تحصیلی در دوره متوسطه دوم بیشتر شده است. مطابق با قوانین جدید، برای شرکت در کنکور سال ۱۴۰۴ باید نوع دیپلم دانش‌آموز با زیرگروه آزمایشی کنکور، مشابهت داشته باشد. در ادامه به جزئیات این فرایند می‌پردازیم.

**

هدایت تحصیلی فرایند ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره به دانش آموزان پایه نهم است تا ضمن آشنایی با علائق، توانایی، استعدادها و ویژگی‌های شخصیتی و همچنین نیازهای حال و آینده کشور، شایستگی لازم برای انتخاب آگاهانه و آزادانه رشته تحصیلی را کسب کنند. در این فرایند تمامی دانش آموزان پایه نهم ابتدا مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و با اجرای آزمون‌های مشاوره ای، ویژگی‌های شخصیتی آنان به صورت یک کارنامه شخصی سازی شده به آنان نمایش داده می‌شود؛ سپس اجرای فرم‌های نظرخواهی انجام می‌شود که براساس آن نظر خود دانش آموز، والدین آنان، دبیران تمامی دروس در پایه نهم همچنین نظر مشاوره مدرسه در سامانه هدایت تحصیلی برای هر دانش آموز جمع آوری می‌شود.

شرایط انتخاب رشته نهم به دهم

پارامتر اصلی انتخاب رشته، مجموع تمامی نمرات سه پایه هفتم، هشتم و نهم است. به طور کلی، عوامل تأثیرگذار در انتخاب رشته سال نهم شامل موارد زیر می‌شود:

نظر والدین دانش‌آموز: ۵ درصد

نظر معلمان تمامی دروس: ۱۰ درصد

علاقه شخصی دانش‌آموز: ۱۰ درصد

نظریات مشاور تحصیلی: ۱۰ درصد

نتایج کسب شده در آزمون‌های مشاوره‌ای: ۳۰ درصد

نمرات درسی دانش‌آموز: ۳۵ درصد

انتخاب رشته غیرحضوری

سامانه هدایت تحصیلی در بستر my.medu.ir حاوی اطلاعات مورد نیاز دانش آموزان در بخش خودشناسی، حرفه شناسی و کمک به تصمیم گیری و انتخاب آگاهانه است و دانش آموزان و والدین آنان می‌توانند با مراجعه به این سامانه از محتواهای بارگذاری شده و خدمات موجود در آن بهره‌مند شوند.

صدور یک میلیون و ۱۹۰ هزار نمون‌برگ

امسال بیش از یک میلیون و ۱۹۰ هزار نمون‌برگ هدایت تحصیلی صادر خواهد شد و فرایند هدایت تحصیلی دانش آموزان از طریق بررسی های مشاوره ای و امتیاز عملکرد تحصیلی انجام می‌شود.

اولویت بندی الف و ب برای ثبت نام

صدور نمون‌برگ هدایت تحصیلی پایه نهمی‌ها از امروز ‌۱۸ تیرماه آغاز می‌شود و فرآیند ثبت‌نام دانش‌آموزان در پایه دهم پس از صدور نمون‌برگ هدایت تحصیلی برای دانش آموزان اولویت (الف) از روزهای آتی آغاز و تا ۴ مردادماه ادامه خواهد داشت. پس از این تاریخ، از ۶ مردادماه دانش‌آموزان با اولویت (ب) می‌توانند برای ثبت‌نام در رشته مورد تقاضا به مدارس مراجعه کنند. اولویت الف و ب برای ثبت نام با توجه به امتیاز عملکرد تحصیلی سه ساله دانش آموز همچنین ظرفیت رشته و زمینه موجود در منطقه محاسبه می‌شود. دانش آموزان دارای اولویت «الف» می توانند ظرف مدت ۲ هفته پس از صدور نمون برگ هدایت تحصیلی نسبت به ثبت نام در رشته مورد نظر اقدام کنند. دانش آموزان دارای اولویت «ب» پس از اتمام مهلت دو هفته‌ای گروه الف، می توانند نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

مشاوره تحصیلی با سامانه ۱۵۷۰

در تمامی مدارس متوسطه اول کشور مشاوران مدارس پس از صدور نمون برگ هدایت تحصیلی آماده ارائه خدمات مشاوره تحصیلی به دانش آموزان و والدین آنان هستند همچنین خط ملی ۱۵۷۰ آماده ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره تحصیلی تلفنی به دانش آموزان و والدین حتی مدیران مدارس است.

منبع: همشهری آنلاین

705913