گفتگویی با پدر شهید آرمان علی وردی + فیلم

دوربین شبکه افق به گفتگو با پدر شهید آرمان علی وردی پرداخت که در ادامه مشاهده می‌کنید.

به گزارش سایت خبری پرسون، گفتگوی «دوربین افق» از شبکه افق با پدر شهید آرمان علی وردی را مشاهده می کنید که سخنانی را در خصوص حضور این شهید در انتخابات ریاست جمهوری دوره گذشته و اهمیت حضور مردم در انتخابات برای حفافظت از خون شهدا مطرح می کند.

منبع: باشگاه خبرنگاران

705278