تست شخصیت‌شناسی؛ می خواهید بدانید چه شخصیتی دارید در این تصویر چه می بینید؟

تست روانشناسی تصویری مجموعه عکس ها و تصاویری است که بیشتر از آن برای تحلیل شخصیت یا شخصیت شناسی استفاده می شود. بنابراین این تست ها به عنوان تست های شخصیت شناسی تصویری نیز معروف هستند.
تصویر تست شخصیت‌شناسی؛ می خواهید بدانید چه شخصیتی دارید در این تصویر چه می بینید؟

به گزارش سایت خبری پرسون، در ادامه پاسخ تست را باهم بخوانیم:

صورت:

فرد حساس و صمیمی هستید که مشاجره را دوست ندارد، همچنین فرد اهل شهودی هستید که هر روز از این حس بهره می برید.

دو پرنده:

فرد شاد و پذیرایی هستید که در ملاقات افراد جدید ماهر بوده و همیشه به دوستان و آشنایانتان گوش می دهید.

منبع: مجله ای سنج

705219