اهمیت نهاد علم و نقش آن در تحولات اجتماعی و سیاسی

محمدباقر قالیباف امروز در مصلّی تهران به اهمیت نهاد علم و نقش آن در تحولات اجتماعی و سیاسی اشاره کرد و گفت: سالها است که از پیچ تاریخی در منطقه و جهان سخن می گوییم به نظر من این پیچ تاریخی در درون کشور ما معنایی تعیین کننده دارد.
تصویر اهمیت نهاد علم و نقش آن در تحولات اجتماعی و سیاسی

به گزارش سایت خبری پرسون، رئیس مجلس با بیان اینکه حاکمیت جمهوری اسلامی براساس آمیختگی علم و دین بنا شده گفت: در عرصه کشورداری نیز دانشگاه شریک نظام حکمرانی در سطوح محلی، ملی و فراملی است نه رقیب آن و رابطه این دو نهاد رابطه کارفرما و کارگری است.

محمدباقر قالیباف امروز در مصلّی تهران به اهمیت نهاد علم و نقش آن در تحولات اجتماعی و سیاسی اشاره کرد و گفت: سالها است که از پیچ تاریخی در منطقه و جهان سخن می گوییم به نظر من این پیچ تاریخی در درون کشور ما معنایی تعیین کننده دارد. درواقع انقلاب اسلامی در حال گذار به چله دوم خود است که بیش از هر چیز نیازمند نسبت یابی محکمتر دولت و ملت ایت و دانشگاه در این میانه یک کنشگر کلیدی است.

وی در ادمه تصریح کرد: اگرچه از ابتدای دهه ۱۴۰۰تجریه های خوبی در حکمرانی داشته ایم اما پدیده هایی مانند کاهش مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی خودشان یا فرسایش اخلاق سیاسی یا تشدید شکاف های اجتماعی و مانند اینها اموری نیستند که به راحتی از کنارشان بگذریم. اینها مسائلی حیاتی برای انقلاب اسلامی ایران است که بدون مردم نداری و بدون اخلاق مداری انسجام گری معنای خودش را از دست می دهد.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مساله شدن این امر و سپس حل مساله جز از آنها علم برنمی آید چون ما نیاز روز افزونی به عقلانیت داریم و چه جایی بهتر از حوزه و دانشگاه می تواند لشکرگاه خردورزی باشد برای همین است باور داریم نظام حکمرانی باید همیشه گوش شنوایی برای علم داشته باشد.

وی تاکید کرد: اینجا دانشگاه تهران دانشگاه مادر و ممتاز ایران است و من خرسندم که در خانه خود و به عنوان عضوی از استادان دانشگاه تهران با شما سخن میگویم درواقع اینجا جایی است که نه فقط تاریخچه و سرنوشت علم در ۹۰ سال اخیر کشور ما را د خود دارد بلکه حاصل خاطرات تلخ و شیرین تحولات اجتماعی و سیاسی معاصر ما نیز است. همچنان که در بسیاری از موارد خودش پیشران این تحولات بوده است.

قالیباف افزود: البته تاریخ قطور نهاد علم در ایران به زمانی بسیار دورتر از راه اندازی دانشگاه تهران و صدها سال بیشتر از تاسیس دانشگاه های اکسفورد و کمبریج یا بلونیا و سوربن می رسد و از جندی شاپور بیش از ظهور اسلام تا نظامی های عصر طلایی تمدن اسلامی و دارالفنون در دوره معاصر ایرانیان همواره دانش اندوزی را عنوان ارزش باور کرده و از پیشتازان قافله علم در تمدن بشری بوده اند.

این استاد دانشگاه تهران تاکید کرد: البته هر جا از علم فاصله گرفته ایم اثر منفی آن در سرنوشت اجتماعی نیز دامن گیر ما شده است اما هیچگاه علم و دین آنگونه که در تاریخ غرب رقم خورد در تجربه تمدنی ما از هم جدا نبودند امروزه نیز چراغ نهاد علم در ایران در دو جا روشن است. دانشگاه و حوزه علمیه برای همین است که ما پیوند حوزه و دانشگاه رد یک پیوند سازگار درون نهادی می دانیم.

وی با بیان اینکه حاکمیت جمهوری اسلامی براساس آمیختگی علم و دین بنا شده گفت: در عرصه کشورداری نیز دانشگاه شریک نظام حکمرانی در سطوح محلی، ملی و فراملی است نه رقیب آن و رابطه این دو نهاد رابطه کارفرما و کارگری است.

قالیباف تاکید کرد: امروز هدف عالی حکمرانی در جمهوری اسلامی حل مسائل در مرحله جامعه سازی، دولت سازی از طریق مشارکت مردم با شیوه های علمی است تا شکاف دولت_ ملت از بین برود چون دانشگاه نهادی است که عالم ترین و مردمی ترین مسیر برای گام برداشتن در این مسیر کارآمدتری حکمرانی رد فراهم می کند از این رو نهاد سیاست و هوا علم باید به تقویت متقابل بپردازند.

منبع: ایسنا

695113