ساخت حمام در خیابان لختی‌ها!

۹۰ سال پیش یک حمام در خیابان حاشیه شمال شرقی تهران ساخته شد.
تصویر ساخت حمام در خیابان لختی‌ها!

به گزارش سایت خبری پرسون، خیابان لختی‌ -خیابان سعدی- در دوران قاجار و سال‌های ابتدایی قرن گذشته هجری منطقه‌ای حاشیه‌ای در شهر محسوب می‌شد که اقشار کم درآمد و آسیب پذیر در آن ساکن بودند. با گسترش متن شهر و افزایش بدنه پایتخت خیابان لختی به خیابان پررفت و آمد و آبادی تبدیل شد. روزنامه اطلاعات ۱۰ تیر ۱۳۱۳ آگهی منتشر کرده که در آن از ساخت حمام در خیابان شیخ / لختی/ سعدی خبر داده. آگهی را بخوانید و عکس‌هایی از خیابان لختی / شیخ در سال ۱۳۱۵ تماشا کنید.

در خیابان لختی‌ها، حمام ساختند!

در خیابان لختی‌ها، حمام ساختند!

در خیابان لختی‌ها، حمام ساختند!

منبع: اطلاعات آنلاین

694563