کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری چه تحصیلاتی دارند؟

سخنگوی ستاد انتخابات: ۴۵ نفر دکترا ۱۱ نفر حوزوی و ۲۴ نفر فوق لیسانس دارند.
تصویر کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری چه تحصیلاتی دارند؟

به گزارش سایت خبری پرسون، سخنگوی ستاد انتخابات اعلام کرد: ۴۵ نفر دکترا ۱۱ نفر حوزوی و ۲۴ نفر فوق لیسانس دارند.

منبع: صدا و سیما

681391