اعلام برکناری خداداد افشاریان و سهیل مهدی

با اعلام فدراسیون فوتبال رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال و مسئول مسابقات سازمان لیگ برکنار شدند.
تصویر اعلام برکناری خداداد افشاریان و سهیل مهدی

به گزارش سایت خبری پرسون، بر اساس گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، با حکم مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، دانیال مرادی به طور موقت عهده دار مسئولیت امور مرتبط کمیته داوران تا تعیین سرپرست برای این کمیته شد.

همچنین با حکم رئیس سازمان لیگ فوتبال، محمدرضا کشوری فرد، عهده دار وظایف کمیته مسابقات سازمان لیگ شد.

منبع: میزان

668990