صادق بوقی داخل هواپیما هم دست بردار نیست!

به تازگی ویدیویی از خوانندگی صادق بوقی در داخل هواپیما منتشر شده است.
تصویر صادق بوقی داخل هواپیما هم دست بردار نیست!

به گزارش سایت خبری پرسون، او داخل هواپیما آهنگی که با آن معروف شد را اجرا کرد.

منبع: برترین ها

668884