این دانشگاه در بین دانشگاه‌های جامع جوان کشور اول شد

رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) گفت: بر اساس جدیدترین رتبه بندی دانشگاه های جوان 2024 مؤسسه تایمز که امروز منتشر شد، دانشگاه بین المللی امام‌خمینی (ره) در بین دانشگاه های جامع جوان کشور، رتبه یک را کسب کرد.
تصویر این دانشگاه در بین دانشگاه‌های جامع جوان کشور اول شد

به گزارش سایت خبری پرسون، از قزوین؛ دکتر سید علی قاسم زاده رئیس دانشگاه با اعلام این خبر، افزود: دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) برای نخستین بار در رتبه‌بندی تایمز دانشگاه‌های جوان در سال 2024 درجایگاه رتبه یک دانشگاه های جوان در بین دانشگاه های جامع کشور و رتبه 177 دانشگاه های جوان دنیا قرار گرفت.

دکتر سید علی قاسم زاده افزود: در تازه‌ترین رتبه بندی دانشگاه های جوان تایمز 2024 دانشگاه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) موفق شد در رتبه ۱۷۷ دنیا در بین بیش از 600 دانشگاه جوان جهان و رتبه یک دانشگاه های جوان در بین دانشگاه های جامع کشور ( 47 دانشگاه از جمهوری اسلامی ایران و زیر پنجاه سال قدمت) و رتبه سوم بین همه دانشگاه‌های غیرپزشکی بعد از صنعتی شیراز و صنعتی اصفهان قرار گیرد.

گفتنی است رتبه بندی تایمز یکی از مشهورترین نظام های رتبه بندی بین المللی است که هر ساله دانشگاه های برتر دنیا را بر اساس شاخص های عملکردی در قالب 5 معیار کلی آموزش، پژوهش، استنادات، درآمد صنعتی و وجه بین المللی جهت انجام مقایسه های جامع و متوازن مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار می دهد.

668762