تعطیلی شنبه‌ها از چه روزی اجرایی می‌شود؟

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: بعد از تصویب در مجلس و تایید شورای نگهبان احتمال تعطیلی شنبه ها وجود دارد.
تصویر تعطیلی شنبه‌ها از چه روزی اجرایی می‌شود؟

به گزارش سایت خبری پرسون، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: بعد از تصویب در مجلس و تایید شورای نگهبان احتمال تعطیلی شنبه ها از خرداد وجود دارد.

منبع: افکار نیوز

668613