برنامه پرواز‌های فرودگاه شهید بهشتی اصفهان (۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳)

فهرست پروازهای فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان را اینجا بخوانید.
تصویر برنامه پرواز‌های فرودگاه شهید بهشتی اصفهان (۲۴ اردیبهشت  ۱۴۰۳)

به گزارش سایت خبری پرسون، از اصفهان: برای اطلاع ازتاخیرات وتغییربرنامه پروازی باتلفن 199 از اصفهان وشماره 35275200 ازشهرستانها تماس گرفته و یابه سایت فرودگاه به آدرس https://esfahan.airport.ir مراجعه کنید.

منبع: پرسون

668541