احضار مدیر پرسپولیسی به کمیته اخلاق

مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس برای توضیحات به کمیته اخلاق از سوی فدراسیون احضار شد.
تصویر احضار مدیر پرسپولیسی به کمیته اخلاق

به گزارش سایت خبری پرسون، با اعلام کمیته اخلاق، مصطفی لشگری، مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس جهت ادای پاره ای از توضیحات باید روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه در محل این کمیته حضور داشته باشد.

عدم حضور مانع از برگزاری جلسه رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.

منبع: تسنیم

668307