مجلس دوازدهم راه سختی در پیش دارد

این مجلس راه سختی در پیش دارد چرا که هم امکان تغییر ساختاری در مجلس وجود دارد و هم اینکه اجرای برنامه ۵ ساله هفتم ممکن است چالش هایی را داشته باشد؛ ا گر دولت به برنامه تنظیم شده و جداول آن عمل نکند.
تصویر مجلس دوازدهم راه سختی در پیش دارد

به گزارش سایت خبری پرسون، حسین کنعانی مقدم فعال سیاسی اصولگرا در یادداشتی نوشت: دور دوم انتخابات بین ۹۰ نامزد موجود برگزار شد که طی این فرایند ۴۵ نامزد انتخاب می شوند و می توانند آرایش سیاسی مجلس را در هیأت رئیسه، کمیسیون ها و فراکسیون ها کامل دستخوش تغییر و تحول کنند.

لذا این دور از انتخابات نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. اگر انتخابات دور گذشته را نگاه کنیم محاسن و معایبی داشت. معایبی که داشت اینکه به لحاظ اینکه از نظر تعداد مشارکت کنندگان با کاهش چشمگیر مواجه بودیم اما از نظر کیفیت شاهد کسانی بودیم که با یک اراده قوی و در راستای دفاع از نظام و انقلاب آمدند و برای رای دادن وارد شدند. اما خیلی از کسانی که مدعی دموکراسی در داخل و خارج بودند از مردم عقب افتادند و مردم از خیلی از چهره ها در داخل و خارج عبور کردند که مدعی آزادی بودند.

اما ابزار آزادی که انتخاب کردن و حضور در انتخابات بود را چون به نفعشان نبود قبول نکردند. حتی پیام هایی را به جامعه دادند که در انتخابات حضور پیدا نکنید اما مردم پای صندوق های رای آمدند و رای دادند و آن دسته از افراد مخالف ورشکسته سیاسی شدند و در یک انزوای سیاسی هم قرار گرفتند. از محاسنی که داشت هم می توان به حضور منسجم و شور و اشتیاق برای تشکیل مجلس آینده اشاره کرد که مجلس کارآمد شکل گیرد و به همین دلیل از میان افرادی که نامزد بودند خیر الموجودین را انتخاب کردند و حتی به حداقل ها نیز راضی شدند تا اینکه مجلس بتواند مجلسی قوی و قدرتمند شود.

حدودا ۲0۰ نفر از نمایندگان وارد شده به خانه ملت جدید هستند و این نشان می دهد که مردم نسبت به عملکرد نمایندگان در دوره قبل نوعی اعتراض داشتند و با رای ندادن به این افراد چه آنهایی که رد صلاحیت شدند و چه آنهایی که رای نیاوردند این پیغام را دادند که اگر مجلس کارآمد نباشد و مشکلات را حل نکند هیچ عقد اخوتی بین مردم و نمایندگان وجود ندارد که آنها را در دوره های بعد هم انتخاب کنند. لذا این پیام برای نمایندگان جدید بسیار مهم است که به سوگندی که در مجلس می خورند عمل کنند و رضایت و مطالبات مردم در نظر گرفته شود. البته این مجلس راه سختی در پیش دارد چرا که هم امکان تغییر ساختاری در مجلس وجود دارد و هم اینکه اجرای برنامه ۵ ساله هفتم ممکن است چالش هایی را داشته باشد؛ ا گر دولت به برنامه تنظیم شده و جداول آن عمل نکند.

منبع: آرمان ملی

668295